Åh denna ständigt så besvärliga demokrati!

Jag röstade ja till EU. Jag är förvisso inte ensam bland folk på vänsterkanten som säger ja till EU. Ändå upplever man mig ibland som någon sorts svikare. Jag röstade även ja till euron. Tyckte det kunde vara trevligt med lite nya pengar i stället för våra tjatiga gamla kronor och ören, men framför allt tyckte jag nog att en en europeisk centralbank har mindre makt över våra liv vad än en självständig nationell har.

Vänsterns rätt så massiva kritik mot EU är i och för sig begriplig. Om man upplever EU som framför allt ett projekt för att ge marknaden så fria tyglar som möjligt, då är det klart att många ställer sig avogt till idén. Själv röstade jag ja till EU med förhoppningen att flera inom vänstern skulle uppleva EU som en möjlig arena att agera politiskt på. Vänstern skulle ju faktiskt kunna göra EU-projektet till sitt.

DN:s ledarsida skriver man idag om våndorna inför irländarnas folkomröstning om Lissabonfördraget. Som vanligt blir man besviken på den oberoende liberala tidningens ledarskribenter. Så här skriver man:

Folkomröstningar bör i det längsta undvikas. Det gäller i synnerhet i komplicerade frågor som nya EU-fördrag. Ofta blir andra omständigheter vid sidan av sakfrågorna avgörande, som till exempel stödet för sittande regering eller för EU som sådant. Dessutom är utrymmet stort för att fabricera vrångbilder som medborgarna har svårt att genomskåda. Folkvalda representanter bör kunna anses vara beslutsfähiga.

Ett eventuellt irländskt nej kan ge svenska inrikespolitiska konsekvenser. Miljöpartiet och vänsterpartiet får vatten på sin kvarn och kan försöka väcka liv i folkomröstningsdebatten. Och vänsterpartiledaren Lars Ohly kan pressa s-ledaren Mona Sahlin hårdare på att ett beslut om Lissabonfördraget i riksdagen ska innehålla ett vad han kallar ”juridiskt bindande undantag som skyddar kollektivavtalsmodellen”.

Naturligtvis är det många som fått kalla fötter i fråga om folkomröstningar i EU-sammanhang. Ehuru jag själv röstade ja till euron blev jag rätt så upprörd över att det nej som blev resultatet i folkomröstningen upplevdes som ”ett folkligt uppror mot eliten”. Om man går ut med en folkomröstning, i vilken det finns två alternativ, och där det ena alternativet av ledande opinionsbildare likställs med ”uppror”, då är vi alldeles fel ute. Då har vi hamnat på det sluttande planet där demokratin klassats ner till ineffektivitet och makthavarnas huvudvärk.

Ett juridiskt bindande avtal som skyddar kollektivavtalsmodellen – alltså det som Lars Ohly kräver – är ingalunda något orimligt krav. Medlemsländerna i EU ska konstra, det som händer i EU ska få inrikespolitiska konsekvenser, därför att det är så demokratin fungerar, så må den aldrig så mycket vara makthavarnas malande huvudvärk. EU finns och ett eventuellt nej i den irländska folkomröstningen, kravet på skydd för kollektivavtalsmodellen från Lars Ohly, och allt annat konstrande i folkomröstningar som beskrivits som ”uppror”, det är inget annat än demokratins levande kärna. DN:s ledarskribent vill ha ett EU styrt av en demokratiskt död byråkrati som inte störs av det dumma folkets okunniga invändningar. En sådan inställning torde medborgarna i det här landet inte ha alltför svårt att genomskåda.

Andra bloggar om: , , , , ,

Annonser

5 responses to “Åh denna ständigt så besvärliga demokrati!

 1. Dina ställningstaganden var också mina. I övrigt anluter jag till din analys.

 2. Jag kommer från en lite annan vinkel, d.v.s. jag håller mer till på den borgerliga kanten, och var vid inträdet EU-positiv. Vid Euro-omröstningen hade jag dock börjat vackla i min hållning.

  Jag måste nämligen alltmer erkänna att i mångt och mycket har EU-kritikerna fått rätt. Smaka bara på den här meningen från DN-ledaren:

  ”På spel står det med möda ompaketerade fördraget, i stort sett detsamma som förkastades 2005.”

  DN erkänner alltså utan omsvep att ”fördraget” och ”konstitutionen” är i princip identiska. Fördraget har ju i princip enbart tillkommit för att kringgå obekväma folkomröstningsresultat. Eller ännu värre, för att ställa in utlovade folkomröstningar. (Som i Storbritannien).

  EU blir mer och mer synonymt med en avlägsen, elitstyrd potemkindemokrati, som styr med hjälp av elitkonsensus, istället för folkets medgivande. Det borde oroa oss alla. Inte minst som EU:s makt ständigt ökar.

 3. Som svensk boende i ett annat EU-land beklagar jag att svenska politiker var så ryggradslösa att de inte tog in Sverige i EMU utan kröp bakom en ny folkomröstning. EMU fanns faktiskt med i Maastricht-fördraget som det svenska folket röstade JA till. Nu är min pension olika stor varje månad beronde på den svenska kronans dagsform.

  Folkomröstningar är skendemokrati. Folket vill ha det som det alltid varit och skyr nyheter. Se på Schweiz, folkomröstningarnas förlovade land. Hur många år sedan fick kvinnor rösträtt där ? Ett annat exempel är den panikartade folkomröstningen om kärnkraften där vi gavs tre olika NEJ-alternativ…

 4. Ensling –
  svenska folket röstade inte JA till något maastrichtfördrag, de röstade ja, eller trodde i alla fall så, till det avtal mellan Sverige och EU, som framförhandlades av Ulf Dinkelspiel. EU hette fortfarande EG, vill jag minnas, då Ingvar Karlsson ansökte om medlemsskap. Det bedyrades från ja-sidan att ett ja inte skulle innebära att vi sagt ja till någon monetär union. Maastricht var då fortfarande så nytt att det inte riktigt kom med i folkomröstningen.

  Orsaken till att det varit så många folkomröstningar runt om i Europa om EU är ju att politikerna velat förankra unionen hos folk på ett sätt så att dessa verkligen känner sig delaktiga i den. Detta vill DN:s ledarskribent nu gå ifrån, med samma argument som du för fram, nämligen att folk röstar fel av en massa olika anledningar. Priset för det kommer att bli att EU i än högre grad kommer att upplevas som en icke folkförankrad byråkrati.

  hupp –
  javisst, jag studsade också inför den formuleringen. Tack för att du uppmärksammade den.

 5. Irland är tydligen det enda landet med äkta demokrati,som tillåter folkomröstning.Oavsett om man är för eller emot ,måste alla ha rätt att välja och säga sin åsikt.I en sån här enormt viktig fråga!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s